Tulostoma - stjälkröksvampar :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       9                                          8                                  8

Tulostoma brumale (stjälkröksvamp), Tulostoma calcareum (fjällig stjälkröksvamp), Tulostoma eckbladii

Tulostoma fimbriatum (fransig stjälkröksvamp), Tulostoma kotlabae (grå stjälkröksvamp), Tulostoma melanocyclum (mörk stjälkröksvamp)

Tulostoma niveum (vit stjälkröksvamp), Tulostoma simulans, Tulostoma winterhoffii

Tulostoma brumale - Stjälkröksvamp (NT)

Ekologi : Arten växer i Sverige på kalkhaltig, väl dränerad, solvarm, ofta betad mark med lågvuxen, ej alltför tät vegetation. Exempel på växtplatser är sandgräshedar, sanddyner, alvarmark och sprickor eller mosstuvor på kalkhällmark. Ibland är den funnen på stenmurar eller odlingsrösen med kalkblock.

(Kännetecken - Stjälkröksvamp är en marklevande röksvamp med skaftad rökboll. Rökbollen är mer eller mindre klotrund, 5–10 mm bred, beige, ljust ockra eller blekbrun, så småningom nästan vit, och har toppställd mynning. Mynningsområdet är ofta mörkare än den övriga rökbollsväggen, något tublikt utdraget med en rund, distinkt mynningspor. Foten är ljusbrun, smal, 2–5 cm hög, slät till något fjällig, vid basen ofta med vidhäftad sand och humusrester.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Tulostoma brumale - Stjälkröksvamp (NT). Sweden, Skåne, Klagshamn, Ridhuset. 2016-04-09. (7)
Tulostoma brumale - Stjälkröksvamp (NT). Sweden, Skåne, Klagshamn, Ridhuset. 2016-04-09. (5)
Tulostoma brumale - Stjälkröksvamp (NT). Sweden, Skåne, Klagshamn, Ridhuset. 2016-04-09. (8)
Tulostoma brumale - Stjälkröksvamp (NT). Sweden, Öland,Löttorp, Byrum, Ramsnäs 2016-10-15. (2)
Tulostoma brumale -Stjälkröksvamp (NT). Sweden, Skåne, Maglehem, Kumlan. 2009-11-07. (1)
Tulostoma brumale -Stjälkröksvamp (NT). Sweden, Skåne, Maglehem, Kumlan. 2009-11-07. (4)
Tulostoma brumale - Stjälkröksvamp (NT). Sweden, Skåne, Maglehem, Kumlan. 2014-12-06. (3)
Tulostoma brumale -Stjälkröksvamp (NT). Sweden, Skåne, Maglehem, Kumlan. 2009-11-07. (2)
Tulostoma brumale -Stjälkröksvamp (NT). Sweden, Skåne, Maglehem, Kumlan. 2009-11-07. (3)
Tulostoma brumale - Stjälkröksvamp (NT). Sweden, Skåne, Maglehem, Kumlan. 2014-12-06. (6)
Tulostoma brumale - Stjälkröksvamp (NT). Sweden, Skåne, Maglehem, Kumlan. 2014-12-06. (5)
Tulostoma brumale - Stjälkröksvamp (NT). Sweden, Skåne, Klagshamn, Ridhuset. 2016-04-09. (11)
Tulostoma brumale - Stjälkröksvamp (NT). Sweden, Skåne, Klagshamn, Ridhuset. 2016-04-09. (4)
Tulostoma brumale - Stjälkröksvamp (NT). Sweden, Skåne, Klagshamn, Ridhuset. 2016-04-09. (2)
Tulostoma brumale - Stjälkröksvamp (NT). Germany, Rügen, Gager, 2016-01-05. (3)
Tulostoma brumale - Stjälkröksvamp (NT). Sweden, Skåne, Klagshamn, Ridhuset. 2016-04-09. (1)
Tulostoma brumale - Stjälkröksvamp (NT). Germany, Rügen, Gager, 2016-01-05. (2)
Tulostoma brumale - Stjälkröksvamp (NT). Germany, Rügen, Gager, 2016-01-05. (1)
Tulostoma brumale - Stjälkröksvamp (NT). Sweden, Öland,Löttorp, Byrum, Ramsnäs 2016-10-15. (1)
Tulostoma brumale - Stjälkröksvamp (NT). Sweden, Skåne, Maglehem, Kumlan. 2014-12-06. (4)
Visa mer

Tulostoma calcareum - Fjällig stjälkröksvamp (EN)

Ekologi : Fjällig stjälkröksvamp är värmeälskande och växer på starkt kalkhaltig mark. Hos oss är den funnen i stäppvegetation på sand, i alvarvegetation med lågbetad, mullrik grästorv framför enbuskar (Öland) samt på öppna kalkhällar (Södermanland). I Mellaneuropa är den även funnen i varma lägen under buskage och träd, och i Schweiz förekommer den upp till 2300 m över havet i fjällvegetation med fjällsippa.

(Kännetecken - Fjällig stjälkröksvamp har en fruktkropp som är 4–6 cm hög och liknar stora exemplar av stjälkröksvamp Tulostoma brumale. Fjällig stjälkröksvamp är dock oftast grövre och har mörkbrun fot med mer eller mindre utstående fjäll. Foten kan påminna om bladskaftet hos vissa ormbunkar. Sporerna är också större och kapillitietrådarna avvikande. Fruktkropparna utvecklas på hösten men kan ses året runt.)

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Tulostoma calcareum - Fjällig stjälkröksvamp (EN). Sweden, Öland, Färjestaden, Dörby. 2016-10-16. (7
Tulostoma calcareum - Fjällig stjälkröksvamp (EN). Sweden, Öland, Färjestaden, Dörby. 2016-10-16. (1
Tulostoma calcareum - Fjällig stjälkröksvamp (EN). Sweden, Öland, Färjestaden, Dörby. 2016-10-16. (9
Tulostoma calcareum - Fjällig stjälkröksvamp (EN). Sweden, Öland, Färjestaden, Dörby. 2016-10-16. (1
Tulostoma calcareum - Fjällig stjälkröksvamp (EN). Sweden, Öland, Färjestaden, Dörby. 2016-10-16. (1
Tulostoma calcareum - Fjällig stjälkröksvamp (EN). Sweden, Öland, Färjestaden, Dörby. 2016-10-16. (1
Tulostoma calcareum - Fjällig stjälkröksvamp (EN). Sweden, Öland, Färjestaden, Dörby. 2016-10-16. (1
Tulostoma calcareum - Fjällig stjälkröksvamp (EN). Sweden, Öland, Färjestaden, Dörby. 2016-10-16. (5
Tulostoma calcareum - Fjällig stjälkröksvamp (EN). Sweden, Öland, Färjestaden, Dörby. 2016-10-16. (2
Tulostoma calcareum - Fjällig stjälkröksvamp (EN). Sweden, Öland, Färjestaden, Dörby. 2016-10-16. (3
Tulostoma calcareum - Fjällig stjälkröksvamp (EN). Sweden, Öland, Färjestaden, Dörby. 2016-10-16. (4
Visa mer

Tulostoma fimbriatum - Fransig stjälkröksvamp (EN)

Ekologi : I Sverige är fransig stjälkröksvamp bunden till öppen, solvarm mark med lågvuxen, ej för tät vegetation på kalkrika sandjordar, t.ex. betesmark och sanddyner.

(Kännetecken - Fransig stjälkröksvamp har en skaftad rökboll som är nedtryckt klotformig, 7–17 mm bred, 6–12 mm hög och gråvit. På undersidan har rökbollen en disklik eller grunt skållik krusta av sand och humus. Rökbollens mynning är toppställd. Mynningsområdet är brett koniskt till flackt (aldrig tublikt utdraget), med en mer eller mindre fransad kant runt en oregelbundet formad mynningspor. Foten är brun, ofta fjällig, med eller utan längsgående fåror. Vid basen har den ofta en vidhäftad klump av sand och humusrester.)

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Tulostoma fimbriatum - Fransig stjälkröksvamp (EN). Sweden, Skåne, Brösarp, Verkeåns naturreservat.
Tulostoma fimbriatum - Fransig stjälkröksvamp (EN). Sweden, Skåne, Brösarp, Verkeåns naturreservat.
Tulostoma fimbriatum - Fransig stjälkröksvamp (EN). Sweden, Skåne, Brösarp, Verkeåns naturreservat.
Tulostoma fimbriatum - Fransig stjälkröksvamp (EN). Sweden, Skåne, Brösarp, Verkeåns naturreservat.
Tulostoma fimbriatum - Fransig stjälkröksvamp (EN). Sweden, Skåne, Brösarp, Verkeåns naturreservat.
Visa mer

Tulostoma kotlabae - Grå stjälkröksvamp (EN)

Ekologi : Grå stjälkröksvamp är helt knuten till sandområden med stäppartad vegetation, ofta dyner och stränder med kalkhaltig sand och glest vegetationstäcke. På en av lokalerna i sydöstra Skåne upprätthålls de för svampen gynnsamma förhållandena genom att kaniner gräver flitigt i sandkullarnas sluttningar.

(Kännetecken - Grå stjälkröksvamp påminner mycket om sin nära släkting stjälkröksvamp Tulostoma brumale. Den är som färsk helt vit men blir snart ljust grå. Rökbollen är jämnt färgad och överst finns en kort utdragen mynningspor utan mörkare mynningsfält. Vid basen av rökbollen finns oftast en sandkrage. Foten är gråvit eller gulvit. Hela svampen är 4–5 cm hög. Svampen växer upp på hösten men kan hittas under hela året eftersom fruktkropparna står kvar.)

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Tulostoma kotlabae - Grå stjälkröksvamp (EN). Sweden, Öland, Tornholmsudde, Dödevi strand. 2016-10-
Tulostoma kotlabae - Grå stjälkröksvamp (EN). Sweden, Öland, Tornholmsudde, Dödevi strand. 2016-10-
Tulostoma kotlabae - Grå stjälkröksvamp (EN). Sweden, Öland, Tornholmsudde, Dödevi strand. 2016-10-
Visa mer

Tulostoma melanocyclum - Mörk stjälkröksvamp (EN) ( En art som gått från (CR) till (EN) vilket så klart är glädjande även om den fortfarande är starkt hotad)

Ekologi : I Sverige växer mörk stjälkröksvamp i den s.k. sandstäppsvegetationen vilken också hyser en rad andra sällsynta röksvampar. Den är värme- och kalkgynnad och kräver ett glest vegetationstäcke.

(Kännetecken - Mörk stjälkröksvamp är en liten skaftad röksvamp med en mer eller mindre klotrund, blekbrun rökboll, 5–10 mm i diameter. Foten är 2–4 cm hög, ganska mörkt brun (ofta med svag purpurton) och något trådig. I rökbollens övre del finns vid mognaden en mynningspor som omges av en tydlig, mörkbrun ringzon.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Tulostoma melanocyclum - Mörk stjälkröksvamp (EN). Sweden, Skåne, Maglahem, Kumlan. 2011-11-15. (8)
Tulostoma melanocyclum - Mörk stjälkröksvamp (EN). Sweden, Skåne, Maglahem, Kumlan. 2011-11-15. (1)
Tulostoma melanocyclum - Mörk stjälkröksvamp (EN). Sweden, Skåne, Maglahem, Kumlan. 2011-11-15. (4)
Tulostoma melanocyclum - Mörk stjälkröksvamp (EN). Sweden, Skåne, Maglehem, Kumlan. 2014-12-06. (12
Tulostoma melanocyclum - Mörk stjälkröksvamp (EN). Sweden, Skåne, Maglehem, Kumlan. 2014-12-06. (13
Tulostoma melanocyclum - Mörk stjälkröksvamp (EN). Sweden, Skåne, Maglehem, Kumlan. 2014-12-06. (16
Tulostoma melanocyclum - Mörk stjälkröksvamp (EN). Sweden, Skåne, Maglahem, Kumlan. 2011-11-15. (6)
Tulostoma melanocyclum - Mörk stjälkröksvamp (EN). Sweden, Skåne, Maglahem, Kumlan. 2011-11-15. (7)
Tulostoma melanocyclum - Mörk stjälkröksvamp (EN). Sweden, Skåne, Maglehem, Kumlan. 2014-12-06. (15
Tulostoma melanocyclum - Mörk stjälkröksvamp (EN). Sweden, Skåne, Maglehem, Kumlan. 2014-12-06. (19
Tulostoma melanocyclum - Mörk stjälkröksvamp (EN). Sweden, Skåne, Maglahem, Kumlan. 2011-11-15. (5)
Tulostoma melanocyclum - Mörk stjälkröksvamp (EN). Sweden, Skåne, Maglahem, Kumlan. 2011-11-14. (4)
Tulostoma melanocyclum - Mörk stjälkröksvamp (EN). Sweden, Skåne, Maglahem, Kumlan. 2011-11-15. (2)
Tulostoma melanocyclum - Mörk stjälkröksvamp (EN). Sweden, Skåne, Maglahem, Kumlan. 2011-11-14. (3)
Tulostoma melanocyclum - Mörk stjälkröksvamp (EN). Sweden, Skåne, Maglehem, Kumlan. 2009-11-07. (2)
Tulostoma melanocyclum - Mörk stjälkröksvamp (EN). Sweden, Skåne, Maglehem, Kumlan. 2009-11-07. (1)
Tulostoma melanocyclum - Mörk stjälkröksvamp (EN). Sweden, Skåne, Maglehem, Kumlan. 2009-11-07.
Tulostoma melanocyclum - Mörk stjälkröksvamp (EN). Sweden, Skåne, Maglehem, Kumlan. 2009-11-07. (3)
Tulostoma melanocyclum - Mörk stjälkröksvamp (EN). Sweden, Skåne, Maglehem, Kumlan. 2009-11-07. (4)
Tulostoma melanocyclum - Mörk stjälkröksvamp (EN). Sweden, Skåne, Maglehem, Kumlan. 2014-12-06. (17
Tulostoma melanocyclum - Mörk stjälkröksvamp (EN). Sweden, Skåne, Maglehem, Kumlan. 2014-12-06. (18
Visa mer

SKOGENS RÖST

Rädda vad som räddas kan