top of page

Usnea subfloridana - Kort skägglav
EKOLOGI : Skog, hagmark, parker, trädgårdar etc. Bark och ved av barr- och lövträd, sällan sten.
EKOLOGISK GRUPP : Autotrof (fotosyntetiserande)

bottom of page