top of page

Hemimycena candida - Vallörtshätta

Ekologi : Väg-, åker- och dikeskanter samt lövskog och park. Vid basen av levande stjälkar av vallört Symphytum spp.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Hemimycena crispula - Krusvithätta

Ekologi : Barrskog, blandskog och kulturmark. Vissna löv, barr och kvistar samt döda örter.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Hemimycena cucullata - Klockvithätta

Ekologi : Ädellövskog. Vissna löv och kvistar från ädellövträd.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Hemimycena lactea - Barrvithätta

Ekologi : Barrskog. Liggande grenar och kvistar av barrträd samt på barrmatta.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Hemimycena mairei - Gräsvithätta.

EKOLOGI: Väg- och dikeskanter, trädgård, park etc. Marken bl.a. i gräsmattor..
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page