top of page

Xanthoparmelia conspersa - Kaklav

EKOLOGI : Bergbranter och berghällar, block. Silikatsten.
EKOLOGISK GRUPP : ?

Xanthoparmelia loxodes - Knölig sköldlav

EKOLOGI : Bergbranter och berghällar, block, jordbruksmarker. Silikatsten, exponerat, gödsel- och stoftgynnad
EKOLOGISK GRUPP : ?

Xanthoparmelia mougeotii Dvärgkaklav

EKOLOGI : Bergbranter och berghällar, block, byggnader, vägkanter. Silikatsten och tegel. 
EKOLOGISK GRUPP : ?

Xanthoparmelia pulla - Mörkbrun sköldlav
EKOLOGI : Bergbranter och berghällar, block. Silikatsten.
EKOLOGISK GRUPP : ?

Xanthoparmelia stenophylla - Smalflikig kaklav
EKOLOGI : Stenyta, klippyta, berg, hårdbotten som substrat
EKOLOGISK GRUPP : ?

bottom of page