Xanthoria - vägglavar :

Taxonkategori  - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Kollektivtaxon             1                                  1                            1

Art                              3                                  3                            3

Xanthoria aureola - Kustvägglav

EKOLOGI: Exponerade klippor och block längst med våra kuster.

EKOLOGISK GRUPP: Autotrof (fotosyntetiserande)

Xanthoria aureola - Kustvägglav
Xanthoria aureola - Kustvägglav. Sweden, Småland, Västervik. Stora Björkskär. 2006-07-05
Xanthoria aureola - Kustvägglav
Xanthoria aureola - Kustvägglav. Sweden, Småland, Västervik. Stora Björkskär. 2006-07-05
Xanthoria aureola - Kustvägglav
Xanthoria aureola - Kustvägglav. Sweden, Småland, Västervik. Stora Björkskär. 2006-07-05
Xanthoria aureola - Kustvägglav
Xanthoria aureola - Kustvägglav. Sweden, Småland, Västervik. Stora Björkskär. 2006-07-05
Show More

Xanthoria parietina - Vägglav.

EKOLOGI: Aspskog, havsstränder, fågeltoppar, div. människopåverkade miljöer. Bark av lövträd, särskilt asp, samt havsklippor, fågeltoppar, murbruk, kalksten mm. Stoft- och gödselgynnad.

EKOLOGISK GRUPP Autotrof (fotosyntetiserande)

Xanthoria parietina - Vägglav
Xanthoria parietina - Vägglav. Sweden, Småland, Västervik Lysingsbadet 2019-05-31
Xanthoria parietina- Vägglav
Xanthoria parietina- Vägglav. Sweden, Skåne, Mölle, Kullen, Kullamnnens dörr. 2020-04-26
Xanthoria parietina - Vägglav
Xanthoria parietina - Vägglav. Hälsingland, Rengsjö, Glössbo. 2014-03-05.
Xanthoria parietina - Vägglav
Xanthoria parietina - Vägglav. Hälsingland, Rengsjö, Glössbo. 2014-03-05.
Xanthoria parietina - Vägglav
Xanthoria parietina - Vägglav. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2013-12-22.
Xanthoria parietina - Vägglav
Xanthoria parietina - Vägglav. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2013-12-22.
Xanthoria parietina - Vägglav
Xanthoria parietina - Vägglav. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2013-12-22.
Xanthoria parietina - Vägglav
Xanthoria parietina - Vägglav. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2013-12-22.
Xanthoria parietina - Vägglav
Xanthoria parietina - Vägglav. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2013-12-22.
Vägglav - Xanthoria parietina
Vägglav - Xanthoria parietina. Sweden, Skåne, Råå, Äsket 2014-03-22
Xanthoria_parietina_-_Vägglav,_Physcia_a
Xanthoria parietina - Vägglav, Physcia adscendens, Hjälmrosettlav och P. tenella - Finlav med en rosa klick Illosporiopsis på. Sweden, Skåne, Råå, Äsket 2014-03-22
Xanthoria parietina - Vägglav
Xanthoria parietina - Vägglav. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2013-12-26.
Show More

SKOGENS RÖST

Rädda vad som räddas kan