top of page

Xanthoria - vägglavar :

Taxonkategori  - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Kollektivtaxon             1                                  1                            1

Art                              3                                  3                            3

Xanthoria aureola - Kustvägglav

EKOLOGI: Exponerade klippor och block längst med våra kuster.

EKOLOGISK GRUPP: Autotrof (fotosyntetiserande)

Xanthoria parietina - Vägglav.

EKOLOGI: Aspskog, havsstränder, fågeltoppar, div. människopåverkade miljöer. Bark av lövträd, särskilt asp, samt havsklippor, fågeltoppar, murbruk, kalksten mm. Stoft- och gödselgynnad.

EKOLOGISK GRUPP Autotrof (fotosyntetiserande)

bottom of page