top of page

Xanthoria aureola - Kustvägglav

EKOLOGI: Exponerade klippor och block längst med våra kuster.

EKOLOGISK GRUPP: Autotrof (fotosyntetiserande)

Xanthoria parietina - Vägglav.

EKOLOGI: Aspskog, havsstränder, fågeltoppar, div. människopåverkade miljöer. Bark av lövträd, särskilt asp, samt havsklippor, fågeltoppar, murbruk, kalksten mm. Stoft- och gödselgynnad.

EKOLOGISK GRUPP Autotrof (fotosyntetiserande)

bottom of page