top of page

Spindlar :

Underordning: Araneomorphae (gripkäksspindlar)

Underordning: Mygalomorphae (huggkäksspindlar)

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Underordning             2                                 2                            2

Familj                        39                                37                         35

Underfamilj                 4                                 4                            4

Släkte                     310                              303                        291

Art                          784                              773                        742

Underart                     4                                 4                            4

Alopecosa pulverulenta - Ängsvargspindel

EKOLOGI : Ingen info i Dyntaxa. Mitt fynd i ängsmark.

WIKIPEDIA : Ängsvargspindel är en spindelart som först beskrevs av Carl Alexander Clerck 1757. Ängsvargspindel ingår i släktet Alopecosa och familjen vargspindlar. Arten är reproducerande i Sverige.

EKOLOGISK GRUPP : Djurätare (karnivor)

Argiope bruennichi - Getingspindel

EKOLOGI : Ingen info i Dyntaxa.

Texten nedan från Naturhistoriska Riksmuseet

Getingspindel (Argiope bruennichi) är en gul- och svartrandig  spindelart  som har hittas i centrala Europa, norra  Afrika  och delar av Asien.

I Tyskland och Frankrike är getingspindeln känd sedan länge, och under 1900-talet har arten spritt sig norrut och har nu även nått Sverige.

 Fynd i Sverige  

Det äldsta kända fyndet i Sverige av getingspindeln gjordes av den tyske spindelkännaren Günter Schmidt sensommaren 1989. Han fann då en hona på alvarmark vid ett kärr med en liten sjö på sydligaste Gotland.

Mellan 1995 och 1998 rapporterades getingspindeln från åtskilliga lokaler i Skåne.

Getingspindel har numera, förutom i Skåne, påträffats i Blekinge, Halland, Småland, Öland, Gotland, Uppland, Dalarna, Östergötland, Västergötland, Bohuslän och Södermanland.

Flest fynd finns på Öland och i Skåne.

EKOLOGISK GRUPP : Djurätare (karnivor)

Araniella cucurbitina - Lövgurkspindel

EKOLOGI : Ingen info i Dyntaxa.

WIKIPEDIA :Gurkspindel är en spindel i familjen hjulspindlar. Honor kan bli upp till 8 millimeter, hanar bara upp till 5 millimeter. De väver sina nät mellan blad och blommor. Dessa banor är endast cirka 10 cm i diameter. Gurkspindeln är tämligen lik Araniella opisthographa men deras pedipalper skiljer sig åt.

EKOLOGISK GRUPP : Djurätare (karnivor)

Diaea dorsata - Bladkrabbspindel

EKOLOGI : Ingen info i Dyntaxa.

WIKIPEDIA :Bladkrabbspindel är en spindelart som först beskrevs av Fabricius 1777. Bladkrabbspindel ingår i släktet Diaea och familjen krabbspindlar. Enligt den finländska rödlistan är arten nära hotad i Finland. Arten är reproducerande i Sverige. Artens livsmiljö är friska och lundartade moar. Inga underarter finns listade

EKOLOGISK GRUPP : Djurätare (karnivor)

Nuctenea umbratica - Större skuggspindel

EKOLOGI : Ingen info i Dyntaxa.

WIKIPEDIA : Större skuggspindel är en spindel som tillhör familjen hjulspindlar som förekommer i Europa och i vissa områden i Nordafrika och Asien. Det kan hittas till exempel på gamla träd men också omkring hus, skjul och andra byggnader där den ofta gömmer sig i sprickor och springor. Gömmer sig under dagen, jakten börjar i skymningen då den tar plats i sitt nät.

EKOLOGISK GRUPP : Djurätare (karnivor)

Trochosa terricola - Skogsbjörnspindel

EKOLOGI : Barrskog, Löv-/barrblandskog, Lövskog, Blottad mark, Öppna gräsmarker

WIKIPEDIA : Skogsbjörnspindel är en spindelart som beskrevs av Tord Tamerlan Teodor Thorell 1856. Skogsbjörnspindel ingår i släktet Trochosa och familjen vargspindlar. Arten är reproducerande i Sverige.

KRYP I NATUREN : Trochosa terricola är en robust spindel med två mörka strimmor bakom ögonen, den är mellan 7 och 14 mm stor och hör till familjen Lycosidae-Vargspindlar, dessa spindlar jagar sina byten utan nät. Den finns på fuktiga lokaler i hela landet. Den är nattaktiv och gömmer sej under dagen i boet, som anläggs med en liten silkesförsedd fördjupning under stenar eller löv. Vuxna djur förekommer under hela året och den kan förväxlas med flera liknande arter.

EKOLOGISK GRUPP : Djurätare (karnivor)

bottom of page