top of page

Som tredje generationen trädgårdsanläggare och som naturintresserad så vore det kanske konstigt att inte ha en

sida med blommor och dess fröställningar.

Först blommor eller jag kanske skall kalla det för kärlväxter eller jag kanske helt enkelt kokar ner det till örter .

De är inte indelade i någon annan ordning än alfabetisk,

Fröställningarna däremot är huller om buller men det får ni stå ut med så länge.

Det kommer mer efter hand

Örter, Ja det är väl det som det handlar om. Jag använder Torbjörn Tylers definition

: En ört är en växt som saknar förvedade ovanjordiska delar. Om man gör tvärsnitt av en stam skall man kunna se om den har ett lager med förvedade (lignifierade) celler. I vårt klimat innebär det i praktiken att om växten inte är förvedad (d.v.s. är en ört), så vissnar den ned helt under vintern och på våren kommer nya skott från markytan, medan vedväxter skjuter nya skott från ovanjordiska stammar som övervintrat.

Arter på A

Arter på B

Arter på C

Arter på D

Arter på E

Arter på F

Arter på G

Arter på H

Arter på I

Arter på J

Arter på L

Arter på M

Arter på N

Arter på O

Arter på P

Arter på R

Arter på S

Arter på T

Arter på V

Förställningar kan vara och är ofta vackra eller otroliga skapelser.

Jag har letat och fotograferat en del men nu när jag går igenom mina foton så upptäcker jag att jag har alldeles för få av dem.

En del fröställningar går inte att artbestämma och en del är inte så roliga eller vackra så jag bestämde mig för att göra "konstbilder" också. Så nu blir det lite blandat.

Jakten att gå vidare på fler.

bottom of page